วิธีการอ่าน API อินเตอร์เฟซเอกสาร คุณดูฉลาด

api游戏接口到底怎么对接

Application Programming Interface

API是什么

API อินเตอร์เฟซที่เป็นที่นิยมเรียกว่าโปรแกรมอินเตอร์เฟซที่เป็นอินเตอร์เฟซการเขียนโปรแกรมประยุกต์ มันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ทุกวันนี้ชีวิตของอุตสาหกรรมที่สามารถเห็นได้ทุกที่มีน้ำและไฟฟ้าค่าใช้จ่ายก๊าซบรอดแบนด์โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือสามารถเสร็จสมบูรณ์การชำระเงินดังนั้นชุดของ สถิติมงกุฎใหม่ของปีนี้ดูข่าวเกือบทุกชั่วโมงจะมีสถิติการวินิจฉัยข้อมูลและข้อมูลอื่นๆแต่ข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลที่เป็น API

api游戏接口到底怎么对接
api游戏接口到底怎么对接

API เป็นเหมือนช่องทางการส่งข้อมูลที่ต้องขอข้อมูลเทียบเท่ากับรหัสผ่านพิธีการศุลกากรและการส่งออกต้องส่งกลับผลลัพธ์ ผู้ใช้ของอินเตอร์เฟซที่ไม่ต้องดูแลเกี่ยวกับวิธีการที่อินเตอร์เฟซที่ใช้มันเป็นเพียงเกี่ยวกับว่าอินเตอร์เฟซที่สามารถได้รับผลลัพธ์ ผู้ให้บริการของอินเตอร์เฟซที่ต้องกำหนดพารามิเตอร์ของการร้องขออินเตอร์เฟซและการตอบสนองเนื้อหายังต้องกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอินเตอร์เฟซไม่ว่าอินเตอร์เฟซที่สามารถตอบสนองการเรียกสูง ในสั้น API เป็นฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

api游戏接口到底怎么对接
api游戏接口到底怎么对接

API文档 英文" API developer doc "对于开发者来说最头疼的就是除了开发api接口,还要规范的写好 API文档

API接口一般分为接口描述、接口地址、请求方法、请求参数、相应内容、错误代码、实例几个部分。

1、接口描述

简单描述接口的逻辑和作用

2、接口地址

接口的正式url和接口测试的url,需求方通过调用接口url,获取响应内容

3、请求方法

一般来说,接口最常见的请求方法为GET和POST两种方式,即读接口和写接口。通过这两种方式,实现对数据的增删查改。增删改本质都是写的动作。

4、请求参数

即需要请求的字段名的名称和规则:都是哪些字段,字段的类型是什么,是否必填字段等等

5、响应内容

接口返回的字段名称和规则。

注意:大部分开发往往不会把所有的字段罗列,只会列出比较重要的字段。当你发现,接口文档中没有你需求的字段,别着急找开发,可以看下实例中,有没有需求的字段。

6、错误代码

对接口的错误用代码进行归类,以便能快速找到错误原因,解决问题。

7、实例

实际调用时的响应的内容。

到此无论是api游戏接口还是其他任何接口对接应该都会有一定的了解 做产品经理是难的,因为要懂得的东西太多了,而做产品经理也是容易的,因为有些东西根本不需要精通,只要略懂就可以了,基本上你能把以上几个部分搞明白,看懂一个API文档是没有问题的,和技术人员对接的时候也不会再被吐槽是个傻逼。总之,产品经理做得好就风风光光,做不好会人人喊打,根本就是条不归路,而我们已经在这条路上越走越远……

แสดงความคิดเห็น0

  • ชื่อเล่นต้องกรอก
  • กล่องจดหมาย
  • เว็บไซต์
  • (408+264=?)
เข้าสู่ระบบและลงทะเบียน
ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ