Thiết lập giao diện cho danh sách trắng1. Nhấn vào để đăng nhập nền hệ thống quản lý API

Thiết lập giao diện cho danh sách trắng
Thiết lập giao diện cho danh sách trắng

2. Nhấn vào để thêm danh sách màu trắng IP

Thiết lập giao diện cho danh sách trắng

3. Hãy tự đặt danh sách màu trắng. Một khi đã đặt IP danh sách trắng, chỉ có IP trong danh sách màu trắng mới có thể gọi giao diện cho IP này hay một IP thêm nào đó.

Thiết lập giao diện cho danh sách trắng

4. mô tả

Một số máy chủ đã tham gia vào IP danh sách trắng, nhưng vẫn có lỗi. Hãy thử xem máy phục vụ có địa chỉ IPv6. Hãy thêm địa chỉ IPv6 vào danh sách trắng.Ghi0

  • Biệt danh (bắt buộc)
  • Email (bắt buộc)
  • Nơi
Ký tên vào
Quản lý Đăng nhập
Không tính toán? Quên mật khẩu?
viVietnamese