Giao diện điện tử

Cái máy hữu với API mạnh xã của ông Newnga có thể tập nhập mọi thứ một hệ thổi chương trị chơi game vào một hệ thổi đạn đạo hoàn thành hệ thống, và liên tục thêm một người cung cấp game của khác nữa khác vị trình qua API, và cung cấp thêm những s ự thốc, nhữngVới những tài liệu API mở, nó có thể được phát triển dễ dàng trên máy tính, WAP hay ứng dụng.Hiện tại, nó có thể truy cập vào 56 sân chơi và nhiều hơn 6000 game.

其中娱乐电子接口包含: PG电子、AG电子、BBIN电子、PT电子 、MG电子 、MW电子、SA 电子 、PP电子 、CQ9电子、SG电子 、GPI电子 、QT电子 、JDB电子 、FG电子、SW电子、BNG电子、DT电子、PG电子、GTI电子、GA电子、GNS电子 、RT电子、ISB电子、PGS电子、HB电子等具体可参考如下。

娱乐电子接口

Ghi0

  • Biệt danh (bắt buộc)
  • Email (bắt buộc)
  • Nơi
Ký tên vào
Quản lý Đăng nhập
Không tính toán? Quên mật khẩu?