Sự hợp tác

代理申请:

Về các đặc vụ, các đặc vụ được cung cấp cho website, ứng dụng, phần mềm và các nhà phát triển. Các đặc vụ cần phải có khả năng giao diện, xây dựng các trang web và có kiến thức thiết yếu hoạt động và bảo trì. Hơn nữa, hiện tại, thương gia không được phép mở cửa các đặc vụ của họ, và một khi tìm thấy, họ sẽ bị cấm vĩnh viễn.

代理可以在代理后台开通下级商户,代理可以在代理后台通过推广注册链接推广下级商户。

代理可以参与所有下级商户充值返佣。( 通过推广链接产生的佣金100%全部返佣)

代理申请价格联系客服。 cao nhất:65889;SkyPE 63066;sống:neganpi 65899;

代理其他权限和政策及福利在正式代理开通后知晓。

代理虽享有官方技术支持权 ,自身需有基本网站搭建运维技术知识。

代理说明:

  • 代理商不得欺骗下线运营商户,一经发现查实,NG官方有权利无任何条件没收代理资格及取消代理佣金,同时对于冒充官方进行诈骗等、欺骗的个人或网站也希望大家积极举报,我们将严惩不贷。
  • 非正常渠道获取的代理,官方有权回收。
  • 官方申请的代理都是享有永久性技术与售后支持,直接可以加入官方skype代理群。非官方申请的代理,比如外面廉价购买的代理出现的一切被骗、账号密码等问题我们对此不做任何协助、另外还可能可能存在无技术支持đề:

Ghi0

  • Biệt danh (bắt buộc)
  • Email (bắt buộc)
  • Nơi
Ký tên vào
Quản lý Đăng nhập
Không tính toán? Quên mật khẩu?