Mở tài khoản Giao diện Ngo

Lối vào ứng dụng

Để ngăn những người dùng xấu không đăng ký đơn hàng, dịch vụ khách hàng trực tuyến có thể đăng ký miễn phí, trong khi những người không phục vụ khách hàng trực tuyến cần những người đó mở tài khoản riêng qua đơn tự động sau (tự dịch vụ tự động có thể được trả tiền để mở cửa thương nhân)

Xin chú ý đến:

 Hình 1 trang không chính thức
Hình 1 trang không chính thức
 Trang web chưa chính thức hình nộm 2
Trang web chưa chính thức hình nộm 2

上图图1和图2中的网站非NG官方网站,还有不少这里不一一指出官方目前没任何CN域名和之跑路接口商WCG、CGC和BI以及使用WG等字样的域名,对于其中造成的任何一切财产损失与NG官方关系。

1. Đơn vị tự động nhanh:(ví miễn phí)

2. Nhận diện ứng dụng nhanh tự động:(ví chuyển tiền)

3、免转钱包和转账钱包更改联系客服

4. Đối với những người cần thay đổi kiểu ví (ví chuyển nhượng hay ví không chuyển nhượng) nếu họ cần thay đổi sau lần mua đầu hay lần đầu tiên giới hạn, và có một giới hạn, họ sẽ được xem như là từ bỏ giới hạn hiện thời. Nếu bạn không biết, hãy xem sơ lược hỏi.

5、如果是通过我们代理商或者自称我们代理商开的商户,当你首次登录我们商户管理后台即( API管理系统 )如果没有出现修改密码或者是绑定邮箱界面出现,再此请一定留意,这很可能是个倒卖或陷阱账户,找回密码的唯一途径目前是自己绑定的邮箱,如果不是自己邮箱使用这种商户随时可能被人家使用或收回及后期造成无可挽回的损失。

Sau khi một thương nhân mở một tài khoản, giao diện API luôn luôn sẵn sàng, và tất cả các game trên các tài liệu API có thể được sử dụng. Tuy nhiên, đối với thương nhân chưa sử dụng API trong một thời gian dài hoặc số lượng ít hơn 1000, giao diện API sẽ bị tắt tự động. Sau đó, bạn có thể liên lạc với chủ tài khoản để kích hoạt nó hoặc liên lạc với dịch vụ khách hàng chính.Nhân viên có quyền tái chế sau khi hết thời gian.Không được đăng ký lại giao diện mở tài khoản. mọi vấn đề do sử dụng tài khoản cung cấp và mua bởi những ng ười bán lẻ hay cá nhân bên ngoài bị miễn trách nhiệm cho công ty phát thanh, và sự mất mát gây ra phải được quản lý và chịu trách nhiệm.Gần đây, có các khiếu nại và phản hồi từ các thương gia giả vờ là cá nhân hay trang web chính thức của NG. Xin vui lòng biết rằng cách duy nhất để phục hồi một thương nhân là nền tảng của thương nhân. Bất cứ ai cung cấp thẻ ngân hàng hay mã s ố khác để yêu cầu một thương nhân phục hồi sẽ được xem như là một tên dối trá và nạn nhân là chính mình.         自己的唯一上级就是开户人,如果联系不到上级,官方郑重提醒请重新到官方渠道开户。商户任何问题咨询都是开户人,为保障各代理商权益,官方客服除开户、代理合作、投诉其他问题不直接面对商户和解答。不少无上级代理的商户经常联系官方客服,不予面对造成的理解错误,这里做下明确说明。商户什么问题请咨询开户人,任何越级咨询官方不予回答。对欺骗商户的代理商,商户可以直接联系或者发送邮件,一经查实官方将永久取消其代理资格将严肃处理。

Câu hỏi nổi:

Ghi0

  • Biệt danh (bắt buộc)
  • Email (bắt buộc)
  • Nơi
  • (670+978=?)
Ký tên vào
Quản lý Đăng nhập
Không tính toán? Quên mật khẩu?